AnaSayfaya Dön

Görülecek Yerler

Görülecek Yerler

GERGA

Gerga yerleşim alanının çeşitli noktalarında insan boyuna ulaşan dikdörtgen biçimde yapılara rastlanır Bu  yapıların belli yerlerine antik çağlarda suyun simgesi olan yunus figürünün kazılmış olması yapıların gömüt değil, su sarnıcı konumudaki çeşmeler olduğu tezini de gndeme getirmektedir.Gerga yerleşim alanı iyi incelendiğinde Hellen kültürünün izlerine rastlanmaz.. Ayakta kalan yapılar incelendiğinde, tipik Karia ya da Leleg yapı stilini andırdığı görülür.

Ahmet Gazi Camii

Çine ilçesine bağlı merkez Eskiçine Köyü ( Çine`ye 10 km) yerleşim alanı içinde bulunan Ahmet Gazi Camii, Menteşe Beyliği dönemine aittir.1308 yılında yapılmıştır. Yapı tam kare şeklindedir., kenar uzunlukları 19.5*19.5 m`dir. Beden duvarları yan hizaya kadar spolien kesme blok taşlardan örülmüştür.Yarıdan itibaren ise tamamen moloz taşlardan yapılmıştır. Caminin bütün cephelerinde, kesme taşlar arası dikey ve yatay düzende konulmuş yassı tuğlalar Selçuklu toprak işçiliğinin en iyi örnekleridir.

Ahi İbrahim Türbesi

14.yy. başında, Menteşe Beyliği döneminde yapıldığı tahmin edilen Ahi İbrahim Türbesi dikdörtgen planındadır. Ahmet Gazi Camii`nin güneybatısında ve aynı avlu içindedir. Ahmet Gazi Camii yapı stiline benzer bir yapı stili gözlenmektedir.Duvarlarının alt kısımlarında, camide olduğu gibi büyük blok taşlar kullanılmış, üst kısımlaında ise duvarlar tamamen tuğla ile örülmüştür. Ahi İbrahim Türbesi`nin duvar yapıları, tipik ama tam bir Selçuklu tuğla yapı örneği sergilemektedir. Türbenin iç kısmını, üstte intikali Türk üçgenleri ile sağlanan bir kubbe örtmektedir. Böylece içten kubbeli dıştan piramidal külah çatılı olan türbenin, eyvan türbeler içinde ayrı bir önemi vardır.

Alabanda

Alabanda İ.Ö. 3000`lerden bu yana aynı adla anılmaktadır. Alabanda Karca bir kelimedir. Yeradıbilim uzmanlarınca bu ad birleşik kelime olarak açıklanır.Alabanda adı Ala ve Banda kelimelerinin birleşmesinden türemiştir.

Çine Belediyesi
Ekleyen : Çine Belediyesi 21.12.2010 Haber Tagları

ALO 150 BAŞBAKANLIK

SİNEMADA NELER VAR