AnaSayfaya Dön

GAYRİMENKULLERİN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 1. VE 45. MADDELERİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞ İHALESİ

GAYRİMENKULLERİN 2886  SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 1. VE 45. MADDELERİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞ İHALESİ

GAYRİMENKULLERİN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 1. VE 45. MADDELERİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞ İHALESİ 718

👤Çine Belediyesi 🕔05.07.2019 - 16.07.2019

GAYRİMENKULLERİN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 1. VE 45. MADDELERİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞ İHALESİ

İhale Dosyasını İndir
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi, niteliği, ada/parseli,yüzölçümü ve muhammen bedelleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 1. ve 45. Maddelerine göre satış ihalesi 16/07/2019 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 14:00`de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler; a) İkametgah Belgesi. b) Kimlik Fotokopisi. c) Belediyeye günü geçmiş borcu olmadığına dair belge. d)Geçici Teminatın ve ihale dosya ücretinin yatırıldığına dair Tahsilat Makbuzu. e) Gerçek ve Tüzel kişiliklerde vekaleten ihaleye girecek olanlar için Noter Onaylı vekaletname ve imza sirküsü 1) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 6ncı maddesinde belirtilen kişiler ve Belediyeye kira, emlak, ÇTV ve diğer borcu olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. 2) İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi,resim, harç ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir. 3) İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliği servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ayrıca ihale ile ilgili Ek Şartlar ve Teknik Şartname Taşınmaz Satış Şartnamesinde belirtilmiştir. 4) İhaleye girmek isteyen istekliler 16/07/2019 Salı günü saat 12:30`a kadar 100,00TL bedel karşılığında ihale dosyasım almak zorundadır. 5) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 6) İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir. » 7) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8) Keyfiyet ilan olunur. Necmiye AKÇAKOCA Belediye Başkan a. Başkan Yardımcısı
Çine Belediyesi
Ekleyen : Çine Belediyesi 05.07.2019 İhale Tagları

ALO 150 BAŞBAKANLIK

SİNEMADA NELER VAR