AnaSayfaya Dön

TARIMSAL YATIRIMLAR İÇİN YENİ BİR DESTEK KAPISI

TARIMSAL YATIRIMLAR İÇİN YENİ BİR DESTEK KAPISI

 

TARIMSAL YATIRIMLAR İÇİN

YENİ BİR DESTEK KAPISI

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU”

AYDIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AYDIN’DA AB KIRSAL KALKINMA PROGRAMI (IPARD)

11.ÇAĞRIYA ÇIKIYOR

 ÜRETİM SİZDEN, DESTEK BİZDEN

   Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 26 Ağustos 2013 tarihinde On birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

         Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

  • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.       

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır

9. ve 10. Başvuru Çağrı dönemlerinde Aydın İl Koordinatörlüğümüze 17 yatırımcı proje başvuru paketi teslim etmiştir.. Başvuru paketlerinin toplamında Aydın İlinde yapılacak yatırım tutarı 10.051.028 TL olup, başvuru projelerinin uygunluk kontrolleri sonucunda başvuru sahiplerimize her bir proje için farklı tutarda olmakla birlikte toplamda 2.616.490 TL  hibe desteği sağlanacaktır.

 İlimizin potansiyeli göz önüne alındığında yukarıda belirtmiş olduğumuz toplam yatırım tutarı minimum seviyede kalmıştır. Kurum merkezimi tarafından ilan edilmiş olan bu 11.Başvuru çağrı döneminde İlimiz girişimcilerinden daha fazla yatırım projesi beklemektedir.   

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin olarak yatırımcılarımız için aralık vermeden kırsal kalkınma programından maksimum derecede destek sağlanmaya çalışılmaktadır. Anlaşılacağı üzere TKDK Başkanlığımız tarafından IPARD programının sonuna kadar yıl içerisinde sürekli olarak çağrıya çıkılarak AB ve Ulusal Fonların kırsal kalkınma programına uygun olan proje sahiplerine yani yatırımcılarımıza aktarılması birinci hedefimizdir.

 

Ayrıca programın yürütüldüğü 42 il koordinatörlüğü için illere göre ayrılmış belirli bir bütçe bulunmamaktadır. Yani İl Koordinatörlüklerimiz nitelikli proje başvurusu sayısı ve bütçeleri oranında fonlardan yatırımcılarını yararlandırabilme imkanına sahiptir. Aydın İl Koordinatörlüğü olarak Aydın İli yatırımcılarımızın IPARD Programına artan bir ivme ile talep göstererek proje başvuruları yapmaları, Aydın ilimizin hak ettiği yere kısa sürede ulaşması ve ilgili programda Aydın ilimizin fon kullanan iller içerisinde en başlarda bulunmasında ana etken olacaktır. IPARD Programı, kırsal alanda sadece tarım ve hayvancılık değil, çevre, turizm ve sanayi gibi oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan, tarımsal yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, istihdamın artırılması ve yerel kalkınma stratejilerinin harekete geçirilmesini amaçlayan bütüncül bir yaklaşımı benimsemektedir.

 

AB kırsal kalkınma desteklerinin ilimiz yatırımcıları ve girişimcileri tarafından

·         Süt üreten tarımsal işletmeler

·         Et üreten tarımsal işletmeler

·         Süt ürünleri işleme ve pazarlama

·         Et ürünleri işleme ve pazarlama

·         Meyve sebze işleme ve pazarlama

·         Su ürünleri işleme ve pazarlama

·         Çiftlik faaliyetleri

·         Yerel Ürünler **

·         Kırsal turizm

·         Kültür balıkçılığı

**Aydın İli Yerel Ürün Listesi Komisyon tarafından henüz onaylanmadığı için yerel ürün kapsamında 11.Çağrı döneminde proje başvurusu alınamayacaktır.

konularındaki uygun projelerine hibe destekleme faaliyetlerinde bulunulacaktır. Hibe miktarı 5.000 Avro’ dan 3.000.000 Avro’ ya kadar olan projelerde, %50’ den %65’e kadar değişiklik arz etmektedir.

           

Kurum Başkanlığımız tarafından 11. çağrı ilanını yayınlanmıştır. Başvurular 30.09.2013 tarihi saat 09.00’dan itibaren TKDK Aydın İl Koordinatörlükğünde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 31.10.2013, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Çağrı ilanı ile ilgili daha detaylı bilgiler www.tkdk.gov.tr internet adresimizden edinilebilir. Bu nedenle yatırım yapmayı düşünen veya planlayan yatırımcılarımızın herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için çalışmalarına bir an önce başlaması ve gerek duyulan bilgiler için koordinatörlüğümüze başvurmaları, nitelikli projeler oluşturulabilmesi açısından önemlidir.

İlimizin AB hibe fonlarından azami derecede istifade edebilmesi, dolayısıyla yatırım ve istihdamın artırılması amacıyla tüm girişimcilerimizi, Aydın’lı yatırımcılarımızı, IPARD Programı çerçevesinde Aydın’ da yatırım yapmaya davet ediyoruz.      

                                               Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu                                                                               Aydın İl Koordinatörü                                                                                                                                      Erhan ÇİFTÇİ

Çine Belediyesi
Ekleyen : Çine Belediyesi 12.09.2013 Haber Tagları

BELEDİYE BAŞKANIMIZ

Facebook Sayfamızı Beğenin

ALO 150 BAŞBAKANLIK

SİNEMADA NELER VAR