AnaSayfaya Dön

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA HİZMET ALIM KAPSAMINDA ÇALIŞAN PERSONELİN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA HİZMET ALIM KAPSAMINDA ÇALIŞAN PERSONELİN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU

 ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA HİZMET ALIM KAPSAMINDA ÇALIŞAN PERSONELİN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU

 

          İLAN

 

375 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye eklenen, Geçici 24’üncü maddede belirtilen, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Belediye Şirketinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Tebliğin, Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı başlıklı 39’uncu maddesi uyarınca, ekte sunulan listelerde sınava katılması uygun görülen personelin;

1-    Sınav günü ve saatinde, kimlik belgeleri ile birlikte sınav yerinde hazır bulunmaları, (Yazılı sınav süresi 60 dakikadır.Yazılı sınava girecek personelin sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav yerinde bulunmaları yanlarında kurşun kalem, kalemtraş ve silgi getirmeleri.)

2-    Her türlü görüntü ve ses kayıt cihazı (cep telefonu, kamera vb) sınav salonuna alınmayacağından getirmemeleri önemle rica olunur.

3-    696 Sayılı KHK gereği Arşiv Araştırması devam edenlerden arasından olumsuz olarak neticelenen kişilerin başvuruları geçiş sürecinin tüm aşamalarında ret olarak değerlendirilecektir.

4-    Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuran tüm adaylarımıza ilanen tebliğ olunur.09/03/2018

 

 

                                                                                     E.Salih DİNÇER

                                                                                     Çine Belediye Başkanı

 

 

 

EK:

 

1-    Uygulamalı Sınava Girecekler Listesi

 

a-Temizlik İşleri

images/userfiles/file/Temizlik%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Listesi.xls

 

b-Park Bahçe İşleri

images/userfiles/file/Park%20ve%20Bah%C3%A7e%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Son%20Listesi.xls

c-Ulaştırma İşleri

images/userfiles/file/Ula%C5%9Ft%C4%B1rma%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Listesi.xls

 

2-    Yazılı Sınava Girecekler Listesi

images/userfiles/file/Yaz%C4%B1l%C4%B1%20S%C4%B1nava%20Girecekler%20Listesi.xls

 

 

Çine Belediyesi
Ekleyen : Arife Yasak 12.03.2018 Haber Tagları

Facebook Sayfamızı Beğenin

ALO 150 BAŞBAKANLIK

SİNEMADA NELER VAR