AnaSayfaya Dön

Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş yaklaşık 40.000 Kg. ağırlığındaki hurda malzemelerinin ihalesi

Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş yaklaşık 40.000 Kg. ağırlığındaki hurda malzemelerinin ihalesi

 İHALE İLANI

 
Çine Belediye Başkanlığından:
 
1-      Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş yaklaşık 40.000 Kg. ağırlığındaki hurda malzemelerinin  ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45nci maddesine göre açık artırma usulü ile ihale edilecektir.
2-      İhale 27/02/2018 tarihinde saat 14:00’ da Çine Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-      İhalenin muhammen bedeli birim fiyatı 0,85 Kuruş’tan toplam 34.000,00TL olup , %3 geçici teminatı 1.020,00 TL dir.
4-      İhaleye katılacak olanlardan istenecekler;
a-      Dosya Ücreti makbuzu ve Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz.
b-      Gercek kişilerden Nüfus Cüzdanı fotokopisi, esnaf odası kayıt belgesi ve yerleşim yeri belgesi.
c-      Tüzel Kişilerden;
-          İmza Sirküleri
-          Yetki Belgesi
-          2018 Yılına Ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
d-      Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi
e-      Vekaleten iştirak edenlerin vekaletname ile, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin Noter’den imza sirküsünü ibraz etmesi.
f-       Şartname ve eklerini okuyup kabul ettiklerine dair imzalayacakları belge
5-      2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6ncı maddesinde belirtilen kişiler ve Belediyeye kira,emlak,ÇTV ve diğer borcu olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
6-      İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi,resim, harç ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.
7-      İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliğinden mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ayrıca ihaleye girebilmek için istekli 150,00 TL bedel karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.
8-      İhaleye girmek isteyen istekliler 27/02/2018 Salı günü saat 13:30’a kadar ihale dosyasını almak zorundadır.
9-      Posta ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
10- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
Keyfiyet ilan olunur.
 
                                                                                                                             Necmiye AKÇAKOCA
                                                                                                                         Çine Belediye Başkanı a.
                                                                                                                        Belediye Başkan Yardımcısı
Çine Belediyesi
Ekleyen : Çine Belediyesi 15.02.2018 Haber Tagları

Facebook Sayfamızı Beğenin

CİMER

SİNEMADA NELER VAR